Huollamme kaikki merkit

Huoltokeskus on nimitys Teboil-aseman tarjoamalle huoltopalvelulle, joka täyttää tietyt toiminnalliset ja laadulliset tunnusmerkit.

Huoltokeskuksissa tiivistyy Teboilin ajatus autojen huoltamisesta. Tämä näkyy siinä, että keskusten huoltotoiminta on viety pidemmälle kuin huoltoasemilla on perinteisesti totuttu.

Huoltokeskusten toiminnan kulmakiviä ovat työntekijöiden ammattitaito ja 
huoltohallin korkea tekninen taso. Lisäksi palveluiden ostamisen helppouteen ja 
asiakaslähtöisyyteen on kiinitetty erityistä huomiota.

Huoltokeskus onkin käytännön esimerkki Teboilin ”Huoltaa autoja ja ihmisiä” -perusajatuksesta.